Loading

Wellcome !!!

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Đầu Tư Vạn Phú

Hướng dẫn việc tặng quà lễ, tết các đối tượng chính sách

Tin tức   08/12/2017


Chồng của bà Phạm Thị Nguyệt (Ninh Bình) là liệt sĩ. Trước đây, các ngày lễ, tết, 27/7, bà Nguyệt đều được nhận quà. Nhưng từ năm 2015 đến nay, bà không được nhận quà mà chỉ có bố đẻ của liệt sĩ được nhận. Bà Nguyệt đề nghị cơ quan chức năng giải đáp về vấn đề này.

Nơi nào xác nhận hồ sơ hưởng chế độ thân... Được hưởng trợ cấp thân nhân liệt sĩ từ thời... Ai được hưởng trợ cấp thân nhân liệt sĩ? Chế độ ưu đãi đối với thân nhân liệt sĩ Chế độ với thân nhân liệt sĩ

Về vấn đề này, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình trả lời như sau:

Theo Mục 2, Khoản II, Điều 1 tại các Quyết định: Quyết định số 81/QĐ-CTN ngày 15/1/2015; Quyết định số 1328/QĐ-CTN ngày 6/7/2015; Quyết định số 28/QĐ-CTN ngày 8/1/2016; Quyết định số 1426/QĐ-CTN ngày 11/7/2016; Quyết định số 01/QĐ-CTN ngày 3/1/2017; Quyết định số 1330/QĐ-CTN ngày 10/7/2017 của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam quy định: “Đối tượng được tặng quà là đại diện thân nhân chủ yếu của liệt sĩ (bố, mẹ, vợ, chồng, con, người có công nuôi dưỡng liệt sĩ”.

Tại các Công văn hướng dẫn tặng quà của Chủ tịch nước do Cục Người có công (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) hướng dẫn: “Đại diện thân nhân chủ yếu của liệt sĩ (bố, mẹ; vợ, chồng, con; người có công nuôi dưỡng liệt sĩ) là một đại diện duy nhất trong toàn bộ thân nhân chủ yếu còn sống được nhận 1 suất quà”.

Căn cứ các quy định nêu trên, liệt sĩ Đoàn Trung Cấp hiện còn 2 thân nhân (bố đẻ và vợ) đang hưởng trợ cấp tuất cơ bản nên được nhận 1 suất quà tặng dịp 27/7, dịp lễ tết là đúng.

Tin liên quan